Velkommen til MSD-SimHerd-programmet.

Programmet er baseret på en simuleringsstudie gennemført med SimHerd modellen. Programmet viser dækningsbidraget i 3 forskellige scenarier ved reduktion af diarré og dødelighed hos kalve.

De 3 senarier repræsenterer 3 mulige virkninger af vaccination med Rotavec Corona.

MSD-SimHerd-programmet er tænkt anvendt som støtte til samtale mellem rådgivende dyrlæge og besætningsejer, når der skal træffes beslutning om vaccination af køer/kvier.

 

Programmet er udarbejdet af Jehan Ettema, SimHerd A/S i samarbejde med MSD Animal Health.

 

MSD-SimHerd-progammet stilles omkostningsfrit til rådighed for interesserede brugere mod angivelse af kilde.

 

Betingelser for brug af programmet

MSD Animal Health forbeholder sig alle rettigheder til programmet. MSD Animal Health fralægger sig ansvar for enhver beslutning, der træffes som følge af anvendelsen af dette program.

 

 

Jeg har læst og accepteret betingelserne for brug af programmet.

Text Box: Accepter Text Box: Afvis