Växa Sverige

“SimHerd räknar på besättningsnivå och utifrån gårdens eget resultat. Genom att kvantifiera strategiska beslut kan gården få hjälp att peka ut vilket eller vilka områden en förändring skulle ge stor utväxling på”

 

Elin Jonsson, avelsrådgivare och exteriörbedömare

“För oss gick det snabbt att se att det fanns stora pengar att tjäna på (ännu mer) optimerad köttrassemin. Vi tyckte vi la mycket kött innan men var långt ifrån den optimala nivån! Nu är var 3:e kalv som föds en köttraskorsning. Dessa korsningar passar dessutom ännu bättre som betesdjur på vissa av Alvarmarkerna.”

Magi, ekologisk mjölkgård på mellersta Öland

Hur kan SimHerd skapa värde i din besättning?

En lönsamhetsanalys af användning av könssorterad och köttrassperma i din besättning.

Värdet av NTM og specifika tjurar i din besättning.

Egen tjur vs. semintjur? Prova den här kalkylatorn